admin
40 Articles0 Comments

BIỆN PHÁP THI CÔNG CỐT THÉP

CÔNG TÁC CỐT THÉP Sửa thẳng cốt thép: Bằng búa đập: áp dụng cho các thanh thép nhỏ cong queọ. Bằng máy uốn: áp dụng cho các thanh thép có đường kính lớn hơn 25mm. Bằng duỗi: áp dụng cho thép cuộn hoặc…

BIỆN PHÁP THI CÔNG VÁN KHUÔN

Ván khuôn hố pít, đài móng, dầm móng, vách hầm (có thể xây thang thay thế copha). Dùng ván ép làm ván khuôn thành đài cọc sử dụng sắt hộp 50×50 làm nẹp tạo sườn đứng. Liên kết định vị ván khuôn đài cọ…