QUY TRÌNH THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO

1.1         Công tác lắp đặt trần : Tiêu chuẩn tham chiếu: TCVN 8256 – 2009 Tấm thạch cao a)   Vật liệu : Tấm trần thạch cao khung nổi. Khung kim loại nổi loại T-bar. Các phụ kiện kèm theo : pát…

QUY TRÌNH ỐP ĐÁ

1.1  Công tác ốp đá: Công tác ốp đá tuân thủ theo các tiêu chuẩn:TCVN 4732:2007 – Đá ốp lát tự nhiên; ;TCVN 4085 – 2011 Kết cấu gạch đá – Qui phạm thi công và nghiệm thu. a)   Công t…

QUY TRÌNH SƠN NƯỚC

  1.1         Công tác bả matit, sơn nước: Các tiêu chuẩn kỹ thuật tham chiếu: TCVN 5730 : 2008 Sơn Alkyd – Yêu cầu kỹ thuật chung; TCVN 7239 : 2003 Bột bả tường; TCVN 6934:2001 Sơn tường. …

MẪU CẦU THANG ĐẸP

Công ty chúng tôi xin giới thiệu các mẫu cầu thang đẹp hiện đãi cỗ điễn tư vấn với giá rẻ nhất, đảm bảo tiêu chẩn, cũng như đảm bảo về chất lượng                …