QUY TRÌNH THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO

1.1         Công tác lắp đặt trần : Tiêu chuẩn tham chiếu: TCVN 8256 – 2009 Tấm thạch cao a)   Vật liệu : Tấm trần thạch cao khung nổi. Khung kim loại nổi loại T-bar. Các phụ kiện kèm theo : pát…

QUY TRÌNH ỐP ĐÁ

1.1  Công tác ốp đá: Công tác ốp đá tuân thủ theo các tiêu chuẩn:TCVN 4732:2007 – Đá ốp lát tự nhiên; ;TCVN 4085 – 2011 Kết cấu gạch đá – Qui phạm thi công và nghiệm thu. a)   Công t…